Tie­to­suo­ja­käy­tän­tö ja re­kis­te­ri­se­los­te


Henkilötiedot


Hyvinvointi Sulo Oy välittää turvallisuudestasi ja pyrkii kaikissa tilanteissa suojelemaan henkilötietojasi parhaalla mahdollisella tavalla. Hyvinvointi Sulo OY:n  tavoitteena on noudattaa kaikkia henkilötietojen suojelemista koskevia sovellettavia lakeja ja määräyksiä. Tämä tietosuojakäytäntö, muiden seikkojen ohella, auttaa sinua ymmärtämään, minkälaisia henkilötietoja Hyvinvointi Sulo Oy kerää ja kuinka niitä käytetään. Varatessasi aikaa net­tia­jan­va­rauk­ses­ta tai tilaamalla verkkokaupastamme (https://holvi.com/shop/jtyWdN/), hyväksyt tämän tietosuojakäytännön verkkosivustolla ostoksia tehdessäsi tai henkilötietoja antaessasi hyväksyt henkilötietojesi käsittelyn alla kuvatulla tavalla.


Hyvinvointi Sulo Oy on rekisterinpitäjänä vastuussa henkilötietojesi käsittelystä.

Mitä henkilötietoja käsittelemme?


Käsittelemme henkilötietoja, joita olet meille antanut tai joita olemme keränneet verkkosivustollamme evästeiden avulla, jotta voisimme hallinnoida ostoksiasi sekä täyttää velvollisuutemme sinua kohtaan asiakkaana. Henkilötietoihin, joita Hyvinvointi Sulo Oy käsittelee, kuuluvat nimesi, , säh­kö­pos­tio­soit­tee­si, osto-, maksu- ja tilaushistoriasi, ajanvaraukstietosi, toimitusosoitteesi, IP-osoitteesi sekä puhelinnumerosi.

Kuinka käytämme henkilötietojasi?


Marrkinointiin kerättäviä tietoja voidaan käyttää tunnistamista, markkinointia, asiakaskyselyjä, uutiskirjeitä ja tilastotietoja varten. Tietoja voidaan myös käyttää postin, tekstiviestien ja sähköpostien lähettämiseen sinulle sekä markkinointiin ja tiedottamiseen puhelimitse, ellet ole kieltänyt tällaista viestintää. Voit koska tahansa ottaa meihin yhteyttä ja kieltää kaiken sinuun asiakkaana kohdistetun markkinoinnin osoitteeseen: info@hyvinvointisulo.fi.


Tietoja voidaan käyttää myös ostoskäyttäytymisen analysoimiseen, jotta voimme toimittaa sinulle tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta tietoa ja mark­ki­noin­ti­ma­te­ri­aa­lia sekä kehittää verkkosivustoa, maksutapoja ja maksuprosesseja. Maksutapojen ja -prosessien kehittämisen vuoksi tapahtuvaan käsittelyyn saattaa kuulua henkilötietojesi, luovuttaminen muille yh­teis­työy­ri­tyk­sil­le sekä ana­ly­soin­ti­tar­koi­tuk­sia varten sisällytetyille kolmannen osapuolen palveluntarjoajille. Tämän takia henkilötietojasi voidaan käsitellä yhdessä tietojen kanssa, jotka ovat peräisin muista rekistereistä, kuten esim. luot­to­tie­to­re­kis­te­reis­tä.


Henkilötunnustasi käsitellään myös ostosten yhteydessä maksu- tai luot­to­kort­ti­pal­ve­lui­ta tarjoavien kolmansien osapuolten puolesta (tai niiden vaatimuksesta).


Henkilötietojesi käyttö saattaa johtaa tietojesi käsittelyyn yhdessä muista EU:n sisä- ja ulkopuolisista rekistereistä peräisin olevien tietojen kanssa sekä siihen, että henkilötietojasi käsitellään edellä kuvattuja tarkoituksia varten sovellettavien lakien ja määräyksien puitteissa. Tietoja voidaan käsitellä myös yhdessä viranomaisilta tai esim. tulostus- ja ja­ke­lu­kump­pa­neil­tam­me sekä kolmannen osapuolen maksu- tai luot­to­kort­ti­pal­ve­lui­den tarjoajilta saatujen tai niiden kanssa jaettujen tietojen kanssa. Tällaisen käytön yhteydessä Hyvinvointi Sulo Oy noudattaa aina äärimmäistä huolellisuutta.


Hyväksymällä tämän käytännön verkkosivustolla ostoksia tehdessäsi tai henkilötietoja antaessasi hyväksyt henkilötietojesi siirron ETA-alueen ulkopuolisiin maihin.


Jos Hyvinvointi Sulo OY:n liiketoiminta myydään kokonaan tai osittain tai se yhdistetään toiseen liiketoimintaan, henkilötietojasi saatetaan luovuttaa neuvonantajillemme, mahdolliselle ostajalle tai ostajan neuvonantajalle sekä lisäksi liiketoiminnan uudelle omistajalle.


Hyvinvointi Sulo Oy käyttää Google-mainospalveluja. Voit lukea lisää siitä, miten Google kerää, jakaa ja käsittelee tietoja täältä.

Kuinka suojelemme henkilötietojasi?


Käytössämme on useita tie­to­suo­ja­me­ne­tel­miä, joiden avulla suojelemme käsittelemiämme henkilötietoja. Henkilötietojesi suojelemiseksi käytämme turvatoimia sekä teknisiä ja organisatorisia menetelmiä, kuten esim. verkkoselainten var­men­ta­mis­me­net­te­lyi­tä. Lisäksi meillä on asianmukaiset palomuuri- ja vi­rus­ten­tor­jun­taoh­jel­mat, joilla suojaamme verkkoa ja estämme luvattoman pääsyn siihen. Fyysinen pääsy tiloihin, joissa tietoja säilytetään, on rajoitettu, ja työntekijöiden on tunnistauduttava päästäkseen sisään.

Kuinka kauan Hyvinvointi Sulo Oy säilyttää henkilötietojani?


Jos hyväksyt Hyvinvointi Sulo OY:n rekisteröidyn asiakkuuden, tietojasi säilytetään, kunnes irtisanot rekisteröitymisesi. Voit irtisanoa asiakkuutesi koska tahansa. Jos et rekisteröidy asiakkaaksi/jäseneksi, henkilötietojasi säilytetään vain sen ajan, joka on tarpeen lainsäädännön noudattamiseksi tai jotta Hyvinvointi Sulo Oy voi täyttää velvollisuudet, joita sillä sinua kohtaan on, esim. toimitus- tai takuuvelvollisuudet.


Henkilötietojasi ei kuitenkaan missään tapauksessa säilytetä kauemmin kuin sovellettava tie­to­suo­ja­lain­sää­dän­tö määrittää.

Henkilötietojesi tarkastelu, päivitys ja korjaus


Sovellettavan tie­to­suo­ja­lain­sää­dän­nön mukaisesti sinulla on oikeus saada veloituksetta tietoja siitä, mitä henkilötietojasi käytämme, niiden keräystavasta riippumatta. Jos haluat saada nämä tiedot, sinun on lähetettävä meille kirjallinen pyyntö sähköpostitse.


Hyvinvointi Sulo Oy haluaa varmistaa, että henkilötietosi ovat oikein ja ajan tasalla. Jos jokin Hyvinvointi Sulo Oy:lle antamasi tieto muuttuu, esim. säh­kö­pos­tio­soit­tees­sa­si, nimessäsi tai maksutiedoissasi tapahtuu muutoksia tai haluat muuttaa käyttäjätiliäsi, toimita oikeat tiedot sähköpostitse Hyvinvointi Sulo OY:lle. Sinulla on koska tahansa oikeus pyytää henkilötietojesi korjaamista, estämistä tai poistamista.


Henkilötietojasi ei käsitellä suo­ra­mark­ki­noin­ti­tar­koi­tuk­sia varten, mikäli kiellät kyseisen käsittelemisen. Sinulla on koska tahansa oikeus peruuttaa mikä tahansa henkilötietojesi käsittelyyn antamasi suostumus. Tällainen peruutus saattaa rajoittua vain osaan käsittelystä, esim. suoramarkkinointiin liittyvään käsittelyyn.

Tietosuojakäytäntöä koskevat muutokset


Hyvinvointi Sulo Oy varaa oikeuden tehdä tähän tie­to­suo­ja­käy­tän­töön koska tahansa muutoksia, jotka ovat tarpeen häiriöiden korjaamiseksi tai uusien lainsäädännöllisten tai teknisten vaatimusten täyttämiseksi. Kaikki tätä tietosuojakäytäntöä koskevat muutokset julkaistaan verkkosivustolla.

Hyvinvointi Sulo oy


Hyvinvointi Sulo Oy:n tietosuojaseloste


Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää in­for­moin­ti­vel­voit­teen.


1. Rekisterinpitäjä


Hyvinvointi Sulo Oy

Yhteystiedot:

Mannerheimintie 120

00270 Helsinki


Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Maria Kaarnakari

0207301393

info@hyvinvointisulo.fi


Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Tietosuojavastaava

Hyvinvointi Sulo Oy / Maria Kaarnakari

Mannerheimintie 120

00270 Helsinki

0207301393

info@hyvinvointisulo.fi


2. Rekisteröidyt


Hyvinvointi Sulon Oy:n asiakkaat, Hyvinvointi Sulo Oy verkkokauppojen (Holvi) asiakkaat, verkkosivujen ja Hyvinvointi Sulo ja Sulo Wellness facebook-sivujen: hyvinvointisulo.fi ja pareskincare.com kautta uutiskirjeen tilanneet.


3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus


Rekisterin pitämisen peruste:

● Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella

● Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (lupa kysytty esitietolomakkeessa)

● Henkilötietoja käsitellään verkkokaupasta tilaamisen, tuotteen lähettämisen ja maksamisen yhteydessä

● Henkilötietoja käsitellään Hyvinvointi Sulo Oy:n mark­ki­noin­ti­tar­koi­tuk­siin


Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus


Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

● Asiakassuhteen hoitaminen ja hoidon toteuttaminen

● Palveluistamme kertominen

● Lahjakorttien lähettämistä varten

● Asiakkaan luvalla markkinointia varten (sähköposti)

Ajan­va­raus­ka­len­te­riin hoidon varaamista varten asiakkaalle

Mark­ki­noin­ti­tar­koi­tuk­seen. Mark­ki­noin­ti­tar­koi­tuk­seen käyttämiseen kysytään lupa erikseen asiakkaalta.


4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot


Sulossa tehtäviä hoitoja varten asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

● nimi

● osoite

● sähköposti

● puhelinnumero

● Ikä

● Sairaudet

● Lääkitys

Edellä mainitut kysytään hoitojen turvallisen suorittamisen vuoksi.


Asiakastiedot

● tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

● Hoidossa havaitut asiat, jotka vaikuttavat seuraavaan hoitokertaan


Holvi verkkokaupassa kerättävät asiakastiedot ovat:


● Maksua koskevat asiakastiedot, joita käsittelee maksunvälittäjä Holvi Oy

● Tilauksen toimitusta koskevat asiakastiedot: sähköpostiosoite, Nimi, osoite, puhelinnumero


Sähköisen ajanvarauksen kautta kerättävät asiakastiedot asiakkaan tehdessä varausta ja mahdolliset maksutiedot maksunvälittäjälle

● Asiakkaan nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero


5. Rekisteröidyn oikeudet


Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@hyvinvointi.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suo­ra­mark­ki­noin­ti­kiel­to

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tie­to­suo­ja­val­tuu­te­tul­le

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tie­to­suo­ja­val­tuu­te­tul­le kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tie­to­suo­ja­lain­sää­dän­töä.

Tie­to­suo­ja­val­tuu­te­tun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html


5. Säännönmukaiset tietolähteet


Tietolähde on yksityinen EU:n sisäinen tietolähde, toimiala on kauneuden ja terveyden hoitopalvelut ja tuotteet, joita myydään verkossa ja fyysisissä hoitoloissa.

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

● Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä

● Asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta


Rekisteri voi sisältää seuraavia asiakkaan antamia perustietoja kuten: Nimi, ikä tai syntymävuosi, osoite- ja muut yhteystiedot sekä yksi rekisteröityyn liittyvä muu tunnistetieto. Käsiteltäviä tietoja voivat olla myös esimerkiksi: Lupa- ja kieltotiedot, rekisteröidyn antamat kiinnostuksen kohteita tai asiointiuseutta tai muut yhteydenottamisen tai kohdentamisen kannalta tarpeelliset tiedot.


6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset


Luovutamme asiakkaan sähköpostiosoitteen Mailchimp säh­kö­pos­ti­jär­jes­tel­mään asiakasmarkkinointi tarkoituksessa lähetettyjä sähköposteja varten. Asiakkaan tietoja käsitellään Hyvinvointi Sulo Oy:n verkkokaupoissa Holvi ja pareskincare.com tuotteiden ja lahjakorttien ostoa ja toimitusta varten sekä asiakkaan hoitoaikaa varatessa sähköiseen järjestelmään. Alihankkijat ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tie­to­suo­ja­lain­sää­dän­töä.


Rekisteriä käytetään Hyvinvointi Sulon hoitojen ajanvaraukseen, tilausten toimittamiseen ,tilausten käsittelyyn sekä mark­ki­noin­ti­vies­tin­nän kohdentamiseen postitse, sähköpostitse tai matkapuhelimeen markkinointiluvan mukaisesti. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakassuhde, suostumus tai toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.


Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään Hyvinvointi Sulo Oyn eri kanavissa ja medioissa tapahtuvaan asiakassuhteen, asiallisen yhteyden ja niihin liittyvän asioinnin ja viestinnän sekä tilauksien hoitoon ja ylläpitoon, liiketoiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja seurantaan, markkinointiin, viestintään, tyytyväisyys-, mielipide- ja mark­ki­na­tut­ki­mus­ky­se­lyi­hin ja muihin vastaaviin toimenpiteisiin, liiketoiminnan eri toimenpiteiden kohdentamiseen ja analysointiin liittyviin toimiin sekä muihin vastaaviin tarpeellisiin tarkoituksiin.


Hyvinvointi Sulo käyttää henkilötietojen käsittelytehtävien teknisessä ja käytännön toteutuksessa toimivia alihankkijoita.


Rekisterin tiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään, hänen suostumuksellaan tai asiakkuuteen, asialliseen yhteyteen ja niihin liittyvään eri kanavissa tapahtuvaan asiointiin ja muuhun vastaavaan toimintaan liittyvistä tapahtumista.


Rekisteristä ei luovuteta tietoja ulkopuolisille osapuolille. Tietoja voidaan siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain sallimalla tavalla. Henkilötietoja voidaan luovuttaa valituille yh­teis­työ­kump­pa­neil­le mark­ki­noin­ti­tar­koi­tuk­siin henkilötietolain sallimissa puitteissa sekä luovuttaa tietoja toimivaltaisille viranomaisille esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi.


7. Käsittelyn kesto


● Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa, Sulon hierojat huolehtivat omien asiakastietojensa säilyttämisestä potilaslain mukaisesti

Mark­ki­noin­ti­lis­tal­tam­me rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme mark­ki­noin­ti­säh­kö­pos­tis­sam­me olevan linkin kautta.

● Verkkokaupasta tapahtuneen ostojen tietoja säilytämme kirjanpitolain mukaisesti


8. Henkilötietojen käsittelijät


Asiakasrekisteriä käsittelevät Yritys ry:n työntekijät, Sulon toiminimiyrittäjät ja palveluntarjoajat.

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Ulkoistamme henkilötietojen käsittelyn osittain kolmansille osapuolille, kuten IT-tuki, verkkokauppa, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tie­to­suo­ja­lain­sää­dän­nön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.


9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle


Tietoja siirretään säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Mailchimp säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­nin takia. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luot­ta­muk­sel­li­suu­teen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.


13. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin


14. Asiakasrekisteriin kuuluvan asiakkaan oikeudet


Jokaisella asiakkaalla on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tiedot voi tarkastaa toimittamalla kirjallisen tarkastuspyynnön omakätisesti allekirjoitettuna rekisteriasioita hoitavalle taholle (kohta 2.). Tiedot toimitetaan kirjallisesti postitse tarkastuspyynnössä ilmoitettuun osoitteeseen. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön. Jokaisella asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja muun muassa suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kieltoasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä postitse kohdassa 1 ilmoitettuun osoitteeseen.


15. Rekisterin suojaus


Manuaalinen aineisto Liittymis- ja kilpailulomakkeet ja muut manuaalisesti käsiteltävät ja henkilötietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan käsittelyn jälkeen asianmukaisesti. Sähköinen rekisteri: Hyvinvointi Sulo OY:n asiakasrekisteriä säilytetään sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. Ainoastaan määrätyillä Hyvinvointi Sulo Oy:n työntekijöillä ja yh­teis­työ­kump­pa­nei­den edustajilla on oikeus käsitellä asiakasrekisterissä olevia tietoja. Henkilöitä sitoo vai­tio­lo­vel­vol­li­suus

Yh­teys­tie­dot

Mannerheimintie 120

00270 Helsinki

040 124 2111

info@hyvinvointisulo.fi

hyvinvointisulo.fi

© Yritys 2019. Kaikki oikeudet pidätetään.