white plastic pump bottle beside pink tulips and gray towel
10.10.2018vinkit

Kos­me­tiik­ka ja sen käyt­tä­mi­nen

Kos­me­to­lo­git hoitavat tervettä ihoa. Ihon eri sairaudet kuuluvat lää­kä­reil­le ja lää­ke­tie­tee­seen. Usein kos­me­to­lo­gin luokse saavutaan, kun iho on pinnasta kuiva, ihon­puh­dis­tuk­seen tai ihon kir­kas­ta­mi­sek­si. Ihon hoi­ta­mi­nen ja ihon­hoi­to­tuot­teet pe­rus­tu­vat samoihin pe­ri­aat­tei­siin puh­dis­tuk­seen, kos­teu­tuk­seen, ja ihon kuollutta pin­ta­so­luk­koa kuo­ri­mal­la, ihon kir­kas­ta­mi­seen.

 Kosmetologit hoitavat tervettä ihoa. Ihon eri sairaudet kuuluvat lääkäreille ja lääketieteeseen. Usein kosmetologin luokse saavutaan, kun iho on pinnasta kuiva, ihonpuhdistukseen tai ihon kirkastamiseksi. Ihon hoitaminen ja ihonhoitotuotteet perustuvat samoihin periaatteisiin puhdistukseen, kosteutukseen, ja ihon kuollutta pintasolukkoa kuorimalla, ihon kirkastamiseen. Rentouttava kasvohieronta helpottaa lihaskireyksiä, joita usein on myös kasvojen lihaksissa. Kosteutettu iho näyttää ja tuntuu pehmeältä sekä tasaisemmalta. 

Tar­vit­see­ko ihoa hoitaa?

Ihon hoitaminen on muutakin kuin pelkkää mark­ki­noin­ti­mie­li­ku­viin perustuvaa kulutusjuhlaa. Terveen ihon hoitaminen ei ole pelkkää fyysisen ihon hoitamista. Ihonhoito voi olla yksi osa hyvinvointia. Toiselle tuotteen tuoksu tuo mielihyvää, toinen on allerginen tuotteen tuoksuvalle ainesosalle. Pyöräillä pystyy ilman vedenpitäviä kengänsuojia, mutta useasti pyöräilijä sellaiset valitsee sadepäivinä jalkoihinsa, koska on mukavampaa pyöräillä kuivin ja lämpimin jaloin. Samoin tervettä ihoa voi hoitaa monella eri tavalla tai jättää jopa kokonaan hoitamatta.

“ Ihon hoitaminen on muutakin kuin pelkkää mark­ki­noin­ti­mie­li­ku­viin perustuvaa kulutusjuhlaa. ”

 Ihossa on erilaisia kohtia. Harvoin iho sujahtaa yhteen kategoriaan. On kohtia, johon tulee helpommin epäpuhtauksia ja kohtia, jotka vaativat kosteuttavampaa voidetta. Samoin kuin toinen puoli hartioista voi mennä jumiin koneella istumisesta, yksi kohta kasvoista saattaa joutua isommalle rasitukselle esimerkiksi siitä, kun koneella istuessaan hankaa ajatuksissaan aina samaa kohtaa kädellään leuasta.Kestävä ihon­hoi­to­Kos­me­to­lo­gien tehtävänä on hoitaa ja palvella asiakkaita. Palvelu tarkoittaa sitä, että kosmetologi ihonhoidon ammattilaisena suosittelee asiakkaalle tuotteita kotihoitoon. Näistä suosituksista asiakas itse vastuullisena kuluttajan valitsee tarvitsemansa tuotteen ammattitaitoisen opastuksen saattelema. Kulutusjuhla, jossa ostetaan ja myydään niin paljon kuin mahdollista on menneisyyttä. Nyt panostetaan laatuun ja hyvä palvelu tarkoittaa ihan oikean tarpeen tunnistamista.  

UMe87yYt2JU-me

Annastiina

Tähän voit lisätä oman esittelysi. Voit myös halutessasi piilottaa kirjoittajan tiedot asetuksista.

Yh­teys­tie­dot

Mannerheimintie 120

00270 Helsinki

040 124 2111

info@hyvinvointisulo.fi

hyvinvointisulo.fi

© Yritys 2019. Kaikki oikeudet pidätetään.