close photo of woman's back
14.9.2017allergia, luonnonkosmetiikka

Al­ler­gi­soi­ko luon­non­kos­me­tiik­ka?

Luon­no­nai­nes­osat kerätään luonnosta, mutta mustikka suoraan metsästä voi­tee­seen lai­tet­tu­na, ei vält­tä­mät­tä saa aikaa toivottua vä­rie­fek­tiä kasvoille. Ai­ne­so­sil­le pitää ensin tehdä jotain.

 

Mielikuvat ovat voimakkaita keinoja markkinoida. Kesän ensimmäisten auringosäteiden osuessa kasvoille, jalat kohdistavat tiensä Pingviini-kojulle. Sanan luonnonkosmetiikka kuullessa, mielessä välähtää ajatus puhtaasta luonnosta ja puhtaista raaka-aineista. Mielikuvat ovat niin voimakkaina mielessämme, että emme aina osaa niitä kyseenalaistaa.

Luonnonkosmetiikka ei automaattisesti tarkoita puhdasta. Synteettinen, laboratoriossa tehty, ei tarkoita automaattisesti myrkkyä. Luonnonainesosat kerätään luonnosta, mutta mustikka suoraan metsästä voiteeseen laitettuna, ei välttämättä saa aikaa toivottua väriefektiä kasvoille. Ainesosille pitää ensin tehdä jotain.


Synteettinen molekyyli on matkittu luonnonmolekyylistä. Teknokemia Yhdistys Ry:n sivuilla kerrotaan näin: ”Kemiallisesti ei ole merkitystä sillä, onko jokin aine synteettisesti valmistettu vai luonnosta eristetty. Jos molemmat ovat puhtaita aineita, kyseessä on täysin sama molekyyli. Molemmat voivat siis olla yhtä tehokkaita.”


Luonnonkosmetiikka ei automaattisesti tarkoita myöskään ekologista ja kestävää. Teknokemian Yhdistys Ry kirjoittaakin, että jos kaikki kosmeettiset ainesosat haluttaisiin korvata luonnonainesosilla, ei niitä riittäisi käyttöön kestävällä tavalla.

Luonnosta kerätyt raaka-aineet joutuvat kantamaan kaiken sen kuorman, mitä me sinne syydämme. Kasvit eivät kasva ilman vettä ja maaperää.  Jos kasveille on muisti, epäilisin että muistot ihmisten suhteesta luontoon, eivät olisi po­si­tii­vis­vai­kut­tei­sia?


Allergiat eivät ymmärrä mielikuvista mitään. Teknokemian Yhdistys Ry:  ”Yksittäisten ainesosien sopivuus tai paremmuus suhteessa toisiin riippuu kuluttajasta: mikä sopii toiselle, ei välttämättä sovellu toiselle.” 

Yh­teys­tie­dot

Mannerheimintie 120

00270 Helsinki

040 124 2111

info@hyvinvointisulo.fi

hyvinvointisulo.fi

© Yritys 2019. Kaikki oikeudet pidätetään.