1THJ5GRABqI-me
7.6.2021

Opis­ke­li­ja­hoi­dot -50%

P1251446_valmis_brassi-me.jpg
26.4.2019
Bra­si­lia­lai­nen so­ke­roin­ti, eli brassi on toi­men­pi­tee­nä he­rät­tä­nyt kauhua ja ute­liai­suut­ta jo jonkin aikaa. Tässä blo­gi­kir­joi­tuk­ses­sa kerrotaan brassista niin, ettei en­si­ker­ta­lais­ten tarvitse jännittää ehkä niin kovin.
www.everygirlboss.com
10.10.2018
Kos­me­to­lo­git hoitavat tervettä ihoa. Ihon eri sairaudet kuuluvat lää­kä­reil­le ja lää­ke­tie­tee­seen. Usein kos­me­to­lo­gin luokse saavutaan, kun iho on pinnasta kuiva, ihon­puh­dis­tuk­seen tai ihon kir­kas­ta­mi­sek­si. Ihon hoi­ta­mi­nen ja ihon­hoi­to­tuot­teet pe­rus­tu­vat samoihin pe­ri­aat­tei­siin puh­dis­tuk­seen, kos­teu­tuk­seen, ja ihon kuollutta pin­ta­so­luk­koa kuo­ri­mal­la, ihon kir­kas­ta­mi­seen.

Yh­teys­tie­dot

Mannerheimintie 120

00270 Helsinki

040 124 2111

info@hyvinvointisulo.fi

hyvinvointisulo.fi

© Yritys 2019. Kaikki oikeudet pidätetään.